Wanita Bekerja dan Mengatur Keperluan Keluarga

Maswita Maswita

Abstract


Abstrak. Wanita bekerja sering menghadapi dilema dalam mengerjakan tugas mereka di tempat bekeja dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Dari segi ekonomi, mereka terpaksa bekerja untuk membantu menambah pendapatan suami dalam memenuhi keperluan belanja keluarga. Tulisan ini memaparkan cara wanita bekerja di tempat kerjanya dan juga mengurus rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Denai kecamatam Medan Denai Kota Medan. Informan sebanyak 12 keluarga yang mempunyai tiga generasi wanita dan pemilihan berdasarkan teknik snowball. Diantara 12 unit keluarga atau 36 informan, sebanyak tujuh orang informan yang pernah bekerja dan sembilan orang yang masih bekerja dipilih sebagai informan. Hasil kajian menunjukkan bahawa kaum wanita bekerja menghadapi masalah dalam melakukan pekerjaan di rumah dan juga di tempat bekerja. Mereka terpaksa memikul beban kerja yang banyak di rumah dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan semua pekerjaan dalam satu masa tetentu termasuk mengasuh anak-anak. Di tempat pekerjaan, mereka menghadapi beberapa masalah seperti prosedur kenaikan pangkat yang tidak adil dan teman sekerja yang mempunyai pelbagai ragam. Sementara itu di rumah mereka menghadapi masalah dalam hal pekerjaan mengasuh anak-anak.

Kata kunci: Wanita Bekerja, Keperluan Keluarga


Full Text:

##PDF##

Refbacks

  • There are currently no refbacks.